25.06.2022

Nawigacja
Artyku│y » Wywiady » DAS MOON / WE HATE ROSES - Daisy Kowalsky
DAS MOON / WE HATE ROSES - Daisy Kowalsky

DAS MOON / WE HATE ROSES - Daisy KowalskyDAISY KOWALSKY


Daisy to istna kobieta renesansu. Ka┬┐dy projekt, kt├│rego si├¬ dotknie zachowuje najwy┬┐szy poziom artystyczny. Przy okazji bia┬│ostockiego koncertu jej grupy We Hate Roses pogadali┬Âmy troch├¬ o przesz┬│o┬Âci, o przysz┬│o┬Âci, o jej inspiracjach i o tym dlaczego nadchodz┬▒ca p┬│yta w/w grupy jest dla artystki wa┬┐niejsza ni┬┐ wszystko inne co wyda┬│a do tej pory.

Cze┬Â├Ž, co tam u Ciebie s┬│ycha├Ž?


Wszystko dobrze.

W kwietniu tego roku wyda┬│a┬ ze swoj┬▒ macierzyst┬▒ grup┬▒ trzeci, moim zdaniem b├¬d┬▒cy Waszym opus magnum, album „Dead”? Jak oceniasz ten album po siedmiu miesi┬▒cach od jego wydania?

Jest zajebisty. Jest nasz± pierwsz± p³yt±, która naprawdê mi siê podoba, ale czwarta bêdzie jeszcze lepsza.

A jak powstawa³ materia³, który znalaz³ siê na tej p³ycie?

Spotykali┬Âmy si├¬ na pr├│bach, jamowali┬Âmy, wy┬│uskiwali┬Âmy to co najlepsze i tworzyli┬Âmy z tego numery.

Wed┬│ug mnie ta p┬│yta jest o wiele bardziej przemy┬Âlana od poprzedniczek, a Twoim zdaniem dlaczego jest lepsza?

Bo nawet z mojej totalnie subiektywnej perspektywy jest po prostu fajna. Ona mi siê po prostu podoba, w przeciwieñstwie do dwóch poprzednich.

Dlaczego Ci siê nie podobaj±?

Trudno powiedzie├Ž, po prostu mi si├¬ nie podobaj┬▒.

No, ale dlaczego?

Z „Dead” si├¬ uto┬┐samiam, a z tamtymi mniej.

Widniej┬▒ce na ok┬│adce nowej p┬│yty no┬┐e s┬▒ odwzorowaniem tatua┬┐u na Twoim lewym przedramieniu, na podobnej zasadzie co obrazek zdobi┬▒cy „Appetite For Destruction” Guns N’ Roses. Moje pytanie brzmi: Najpierw by┬│ koncept ok┬│adki czy Twoja dziara?

Najpierw by┬│ m├│j tomik poezji [„Zw├¬glona Jantar” z 2016 roku – przyp.pp], do kt├│rego Grzegorz [za┬│o┬┐yciel Das Moon – przyp.pp] zrobi┬│ ilustracje i tymi no┬┐ami zobrazowa┬│ jeden z wierszy, kt├│ry w kt├│rym pojawiaj┬▒ si├¬ no┬┐e. I tak to si├¬ jako┬ potoczy┬│o, poniewa┬┐ wszystko si├¬ tu ┬│┬▒czy. To nie jest tak, ┬┐e to jest ok┬│adka, i ┬┐e ja sobie wydziara┬│am t├¬ ok┬│adk├¬, gdy┬┐ oszala┬│am . Po prostu najpierw by┬│o co┬ dla mnie wa┬┐nego i potem zosta┬│o to wykorzystane w oprawie graficznej albumu.

DAISY KOWALSKYNa Twoim artystycznym horyzoncie jednak rysuje si├¬ ju┬┐ kolejna p┬│yta. Z pocz┬▒tkiem 2018 roku masz zamiar wyda├Ž debiutancki album z zespo┬│em We Hate Roses…

Tak.

… pod tytu┬│em „Bitchcraft”. Jaka ta p┬│yta b├¬dzie?

B├¬dzie tak samo zajebista. B├¬dzie bardzo r├│┬┐norodna. Generalnie mamy wyjebane na gusta i obowi┬▒zuj┬▒ce mody, chcemy si├¬ kierowa├Ž tym co lubimy gra├Ž, to b├¬dzie nasza p┬│yta. To my, ka┬┐dy z cz┬│onk├│w zespo┬│u, mamy by├Ž z niej zadowoleni.

Rozumiem. Za kolejne pytanie, nawi┬▒zuj┬▒c do Kazika, mam nadziej├¬, ┬┐e nie dostan├¬ od Ciebie z la├Žka i poprawki z kopyta. Jak powstaj┬▒ Twoje teksty?

Nagle. Jak chc├¬ co┬ napisa├Ž to po prostu pisz├¬.

Czy proces powstawania tekstów Twoich piosenek ró¿ni siê od procesu powstawania Twoich wierszy?

Trochê siê ró¿ni.

Dlaczego?

Bo wiersze s┬▒ bardziej delikatne.

Tylko czy w Twoim przypadku mo┬┐na u┬┐y├Ž epitetu „delikatny”? Mi si├¬ wydaje ┬┐e chyba nie…

Mo┬┐na, dlaczego nie? Jestem delikatna, mega subtelna i kobieca.

Czy my┬Âlisz, ┬┐e ta p┬│yta b├¬dzie lepsza od tego co robi┬│a┬ z Das Moonem ponad wszelkimi podzia┬│ami stylistycznymi? Czy po prostu b├¬dzie to co┬ innego?

Bêdzie lepsza.

Dlaczego tak uwa┬┐asz?

Bo bêdzie prawdziwsza.

Czyli tu bêdzie wiêcej Twojego wp³ywu? Pojawi siê wiêcej inspiracji tym czego s³uchasz na codzieñ?

Jest tu po prostu wiêksza wspó³praca miêdzy poszczególnymi cz³onkami zespo³u ni¿ w Das Moon.

Dlaczego tak jest?

Nie wiem dlaczego tak jest. Po prostu w We Hate Roses jeste┬Âmy bli┬┐ej kompozycyjnie i muzycznie ni┬┐ w Das Moon.

No, ale z tamtym zespo┬│em odnios┬│a┬ wi├¬kszy sukces mimo wszystko.

Tak, bo gramy ju¿ kawa³ czasu, to jest fajna muza, ja siê te¿ ni± jaram, ale moje pierwsze dziecko, MOJE pierwsze dziecko to jest We Hate Roses. I ten zespó³ jest dla mnie bardzo wa¿ny. We Hate Roses to jest mój w³asny projekt. W Das Moon uczestniczê i jest on dla mnie wa¿ny, ale debiutancka p³yta bêdzie dla mnie znaczy³a o wiele wiêcej.

No to czego si├¬ mo┬┐na spodziewa├Ž po utworach na niej zawartych?

Zarówno wpierdolu, jak i ³adnych melodii. Bêdzie to po prostu fajna p³yta.

Serdeczne dzi├¬ki za wywiad. Co mo┬┐esz powiedzie├Ž na koniec do naszych czytelnik├│w?

Kiedy wydamy t┬▒ p┬│yt├¬, kupujcie j┬▒, s┬│uchajcie jej. Jest naprawd├¬ tego warta. Nie b├¬dzie to ┬┐adne tradycyjne rockowe czy metalowe granie, poniewa┬┐ wszyscy mamy tego dosy├Ž. To b├¬dzie co┬ nowego. Dzi├¬ki za wywiad.

Pyta┬│: Patryk Pawelec