25.06.2022

MuN - NOWY SINGIEL

Wroc³awski MuN udostêpni³ pierwszy singiel zapowiadaj±cy album "Presomnia", który uka¿e siê 4 wrze¶nia nak³adem labelu Piranha Music.