25.06.2022

NOWY KAWA£EK FATES WARNING
fates warning

Na 6 listopada zapowiedziano premierê nowego kr±¿ka FATES WARNING. "Long Day Good Night" wyda Metal Blade. Utwór "Scars" udostêpniono w³a¶nie w sieci do ods³uchu.